Транспортування та зберігання добрив


Протягом всього процесу поводження із добривами вони проходять через багато етапів обробки та механічного навантаження аж до прибуття до кінцевого користувача. Вкрай важливо, щоб на момент прибуття на поле продукт мав задовільну якість та при внесенні в ґрунт не створював проблем для виробничого процесу чи загальної врожайності.

Щоб звести до мінімуму погіршення якості та уникнути проблем безпеки на транспорті, основна увага повинна приділятись початковим властивостям добрив та правильному поводженню із ними. Пам’ятайте: якість продукту визначатиме найслабша ланка в ланцюжку постачання.

Більшість добрив Yara зберігається в купах. Для утримання високої якості добрив протягом всього періоду їх зберігання дуже важливо навчити операторів складу дотримуватись належних правил та процедур.

Контроль якості та безпеки суден і складів

• Судна повинні інспектуватися відповідно до єдиного стандарту інспектування Yara, до якого включені міжнародні процедури якості та безпеки (IMO). Подбайте про відсутність перехресного забруднення під час перевалки на судні або на складі.

• Не допускається прямий контакт будь-яких електроприладів із добривами.

• Повинні бути вивішені та діяти знаки «ЗАБОРОНА ПАЛІННЯ»

• Підлога складу, конвеєрне обладнання та стрічки транспортерів повинні бути чистими, сухими та вільними від будь-яких залишків.

• Зберігайте некондиційний / бракований товар на віддалі від основної продукції. Утримуйте на складі мінімально можливу кількість некондиційного товару.

Транспортування добрив

Запобіжні заходи для збереження якості добрив

Завантаження суден, барж, вантажних автомобілів/контейнерів та залізничних вагонів

• Вантажні трюми мають бути чисті та сухі, вільні від забруднень та іржі.

• Щільність кришок люків на морських суднах повинна перевірятись за допомогою ультразвукового детектора ULD.

• Належним чином відрегулюйте кришку люка, якщо вона щільно не прилягає (заміна гумових прокладок, натискної шини).

• Приберіть залишки іржі із кришки люка перед завантаження до трюму сечовини та нітрату кальцію.

• Вантаж повинен бути повністю вкритий пластиковою плівкою та закріплений кілками.

• Завантаження добрив не повинно проводитись під час опадів або сильного туману.

• При перевезенні добрив вантажівкою чи вагоном вони повинні бути сухими, чистими, щільно закриватись та захищати від негоди.

• Під час завантаження уникайте падінь продукції із великої висоти. При завантаженні доцільне використання каскадного завантажувача або конвеєрної стрічки.

• Поверхня вантажу повинна бути вирівняною відповідно до вимог IMO (код IMSBC). По можливості не проводьте вирівнювання поверхні куп до повного завершення завантаження.

Розвантаження 

• Рекомендовано використання портових або плавучих кранів, оснащених грейфером.
• Огляньте вантаж перед початком розвантаження, перевірте комінгси люків та поверхню вантажу. У випадку пошкодження продукту (забруднення, розливи води) викличте на місце інспектора порту та повідомте про цю обставину бригадира вантажників.
• Переконайтесь, що пошкоджений водою вантаж та забруднюючі речовини надійно відокремлені від основного продукту.
• На проводьте вивантаження добрив під час опадів чи сильного туману. Закрийте всі люки.
• Не слід змішувати зволожений матеріал або розсипаний на причалі або палубі судна із нормальним продуктом.
• При вивантаженні трюму запускайте в нього автонавантажувач тільки після того, як звільниться достатньо простору для його роботи.
• Максимально обмежуйте пересування по добривам для зменшення утворення пилу та дрібних фракцій.

Обладнання для завантаження, розвантаження, зберігання та транспортування

• Ковші, бункери, вагонетки, стрічки конвеєрів та перевалочні пункти повинні бути чистими і без щілин.

• Випорожнюйте бункери та конвеєрні стрічки перед оголошенням перерви. При потребі їх слід очистити.

• Не рекомендовано використання пневматичних конвеєрів, ланцюгових конвеєрів (Redler), шнекових подавачів.

Зберігання насипом та подальша обробка

• Добрива повинні зберігатися на чистій та сухій підлозі. Залишки добрив на підлозі в контакті із вологим повітрям незабаром утворюють їдкий розчин.

• Двері повинні бути щільно підігнані, всі інші отвори - закриті.

• Прилеглі дерев’яні стіни повинні покриватись пластиком.

• Насипні продукти слід покрити пластиковою плівкою одразу після розвантаження.

• Плівка повинна виступати щонайменше на 0,5 м за насип та закріплюється кілками.

• При вийманні продукту із купи обмежуйте площу контакту добрив із навколишнім повітрям.

• Накрийте купу плівкою відразу після завершення операції.

• Дотримуйтесь правила FI-FO (Перший зайшов - Перший вийшов) із продуктами на складі.

• Уникайте перехресного забруднення продукту.

• У випадку розсипання добрив слід негайно підмести та очистити підлогу.

• Уникайте розсипання добрив під час формування куп за допомогою фронтального навантажувача, не перевантажуйте ковша, не занурюйте колеса вглиб купи.

• Якщо у купі помітні грудки, то перед відвантаженням або переміщенням добрива рекомендується їх просіювати.

• Уникайте контакту із джерелами тепла.

Зберігання на фермах

    •       Зберігайте добрива на віддалі від дизпалива, сіна, зерна і т.п.

    •       По можливості зберігайте добрива у закритому, безпечному сховищі.

Використання фронтальних навантажувачів

Фронтальний навантажувач зручно використовувати при переміщенні сипучих матеріалів. Однак для уникнення пошкоджень матеріалу рекомендуються наступні запобіжні заходи:

    •     Утримуйте правильний кут між ковшем та підлогою, щоб звести до мінімуму зминання продукту. Не утримуйте його в горизонтальному положенні.

    •       Уникайте розсипання добрив по підлозі.

    •       Не заїжджайте колесами вглиб купи.

Зберігання добрив